domingo, 15 de junio de 2008

“La Virgen mira al mar desde la puerta de su casa”

¿Cómo es posible que Lorca pudiera escribir en gallego como lo hizo? A él, como a un puñado de seres humanos excepcionales, sí podemos llamarle genio. A la Virgen de la Barca, de Muxía, en la Costa de la Muerte, le dedica este excepcional poema:

Romaxe De Nosa Señora Da Barca

¡Ay ruada, ruada, ruada
da Virxen pequena
e a súa barca!

A Virxen era pequena
e a súa coroa de prata.
Marelos os catro bois
que no seu carro a levaban.

Pombas de vidro traguían
a choiva pol-a montana.
Mortos e mortos de néboa
pol-as congostroas chegaban.

¡Virxen, deixa a túa cariña
nos doces ollos das vacas
e leva sobró teu manto
as foles da amortallada!

Pol-a testa de Galicia
xa ven salaiando a i-alba.
A Virxen mira pra o mar
dendá porta da súa casa.

¡Ay ruada, ruada, ruada
da Virxen pequena

e a súa barca!

No hay comentarios: